Kontakt

Besöksadress:
Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Mästergatan 5 E
621 82 Visby
 
 
Lena Jonasson, samordnare för Jobbsam 3.0
Telefon: 0498-20 38 22
 
Johannes Hedlund, coach

Telefon: 0704 – 47 76 64
E-post: johannes.hedlund@gotland.se

Maggie Hilltorn Bogren, coach
Telefon: 0498-20 44 15
E-post: margareta.hilltorn-bogren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om JobbSam till remitterande instans

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är remitterande instans för ett deltagande i JobbSam. JobbSam riktar sig till gotlänningar, 16-64 år, som behöver samhällets stöd från flera håll för att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier.

Det är viktigt att du som remitterar en person till JobbSam samtalar om vad ett deltagande skulle kunna innebära för vederbörande. Som remittent behöver du också ta reda på en rad förutsättningar kring personen du tänker aktualisera till JobbSam. 

Aktualisering - hur gör jag?

  • Informera personen om vad JobbSam är och vad det innebär. 
  • Ta reda på personens förutsättningar med hjälp av checklistan som finns i informationsbladet om hur du aktualiserar. Är du osäker - ta kontakt med oss på JobbSam kring insatsen och förutsättningarna.
  • Boka en ledig tid till JobbSams informationsmöte i bokningskalendern nedan (e-tjänst). Detta säkerställer att ledig coach finns på plats.
  • Fyll i intresseanmälan till JobbSam tillsammans med den sökande.
  • Skicka sedan ifylld intresseanmälan till JobbSam.
  • Ge bokningsbekräftelse och tid för informationsmötet till personen.

Lite längre ned på sidan hittar du länkar till mer information vad innebär att delta (faktablad riktat till deltagare), hur du aktualiserar (informationsblad med checklista) och blankett för ansökan.

E-tjänst för bokning av informationsmöte

Samtycke

Det behövs inte upprättas något samtycke för att bli aktualiserad till JobbSam.

Om du har behov av att kommunicera kring en person under aktualiseringsprocessen med arbetsgruppen i JobbSam, behöver du som remittent upprätta ett samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Remissinstansen har eget personuppgiftsansvar om det finns ett behov av att bryta sekretessen under aktualiseringsprocessen.

När/om en person blir deltagare i JobbSam, så övergår personuppgiftsansvaret till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsmarknad- och integrationsenhetens inom sitt verksamhetsområde. Det betyder att JobbSam upprättar ett samtycke för att kunna samverka med berörda parter kring individens bästa. Samtycket är alltid frivilligt och det är upp till individen att bestämma vilka andra parter som ska stå med på samtycket.”

Ansvarsfördelningen 

Vid en aktualisering till JobbSam är det viktigt att klargöra vilken myndighet som står för den ekonomiska ersättning till deltagaren. Läs mer om detta under egen rubrik i huvudmenyn.

Information och blanketter