Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (1 oktober)

Publicerad 2020-10-01 14:55
Sex nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats det senaste dygnet. Det innebär att totalt 337 personer har konstaterats vara smittade hittills i år på Gotland. Av de nya fallen är det flera som tillhör så kallade kluster.

Ingen patient med konstaterat covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett.

- Av de nya fallen är det flera som tillhör så kallade kluster eller ansamling av fall. Det här viruset har en förmåga att sprida sig framför allt där vi samlas tillsammans inomhus. Det visar att det är viktigt att vi fortsatt tar till oss alla råd och restriktioner för att hantera pandemin som på inget sätt är över, och att de som utvecklar symptom på covid-19 har möjlighet att testa sig. På så sätt kan vi följa upp smittan med fortsatt smittspårning, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.

Hon fortsätter:
- Jag räknar med att det är så här vi kommer att fortsätta få hantera pandemin under hösten, och att vi måste ha en hög beredskap för att utreda de utbrott som kommer.  

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.