Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolskjuts med taxi

Vissa elever åker skolskjutstaxi. Anledningen kan vara att det inte är möjligt för eleven att åka med i större ett skolskjutsfordon. Exempelvis på grund av funktionsnedsättningar hos eleven. Eller så kan en elev beviljas skolskjuts med taxi om man bor vid en väg som är oframkomliga för större fordon. En del elever beviljas också skolskjutstaxi för resor vid växelvis boende, när det inte finns någon kollektivtrafik eller skolbuss som eleven kan åka med.

Tider för hämtning och lämning

Skolskjuts som beviljats med taxi samordnas med andra skolelever men kan även samordnas med andra typer av samhällsbetalda resor så som färdtjänst (under rådande Covid-19 pandemi, samordnas endast elever med andra elever).

Eleven hämtas och lämnas vid bostadsadressen, eller vid annan plats enligt beslut. Detta görs på morgonen samt efter skoldagens slut.

Information om vilken avgångstid som gäller för ditt barn, meddelas via beställningscentralens resenärsapp Drip Traveller.

Avgångstiden som anges för ditt barn, är en så kallad rikttid. Det betyder att taxin kan komma tre minuter före den angivna tiden och senast sju minuter efter den angivna tiden. Observera att eleven måste vara på plats senast tre minuter för den angivna rikttiden.

Förseningar

Skolskjutsen med taxi kan av olika skäl vara försenad, särskilt vintertid. Det är därför viktigt att eleven inte lämnar hämtplatsen förrän 15 minuter efter planerad avgångstid.

Om inte taxin har kommit efter 15 minuter, kontakta beställningscentralen, på tel: 0498-65 55 05.

Beställa och avbeställa resor

Om eleven är sjuk eller ledig ansvarar förälder för att meddela detta till beställningscentralen i så god tid som möjligt. Resan kan avbokas i appen eller via telefon till beställningscentralen på vardagar kl.06.00-22.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar kl.07.00-22.00 på tel: 0200–260 660.

Observera att skoltaxi som inte avbokats i tid på morgonen får till följd att elevens returresa från skolan samma dag automatiskt avbokas.

Nyhet - hantera ditt barns resor digitalt

Från och med 1 oktober 2020 kan du hantera ditt barns resor digitalt i resenärsappen DRIP Traveller. För att kunna göra detta måste du ha ett kundnummer. Om du inte har fått något nytt kundnummer, kontakta kundtjänst på tel: 0498- 26 90 00 (knappval måste göras). Kundtjänst har öppet vardagar kl. 07.00 – 17.00.

Resenärsappen, Drip Traveller Gotland, finns nu också i App Store och Google Play. Vid frågor ring 0200-260660 knappval 1.