Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att vara med i anhörigstödets digitala grupper!

Publicerad 2020-09-29 13:24
Nu kan du som är anhörig och över 18 år anmäla dig till höstens digitala grupper hos anhörigstödet. Alla träffar äger rum digitalt, via verktyget Zoom.

En grupp kommer att ha inriktning demens och stroke. Den gruppen träffas, digitalt via Zoom, på onsdagar klockan 13.00-15.00, start 7 oktober.

En grupp kommer att ha inriktning psykisk ohälsa. Den gruppen träffas, digitalt via Zoom, på torsdagar klockan 13.00-15.00, start 15 oktober.

Anmäl dig senast via e-post anhorigstod@gotland.se eller på telefon 0498-204631.