Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration om besöksregler

Stort ansvar vilar på den enskilde när besök nu åter tillåts

Publicerad 2020-09-29 10:50
På torsdag 1 oktober blir det återigen tillåtet med besök på äldreboenden och på lasarettets vårdavdelningar.
”Det är efterlängtat men nu vilar ett stort ansvar på den enskilde”, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Efter att beskedet kom om att häva det nationella besöksförbudet på äldreboenden har Region Gotland arbetat med att förbereda och se över rutiner för att besöken ska blir så säkra som möjligt.
 
- Det mest grundläggande är att alla besökare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händer och att stanna hemma om man har sjukdomssymtom, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Till helgen kommer extra personal att jobba på regionens särskilda boenden för att hjälpa besökare. Det kommer att finns tillgång till skyddsvisir. 
 
- Vi ser gärna att besökare hör av sig innan så att vi kan planera så att alla inte kommer på samma gång. Vidare råder vi besökare och boende att träffas i de boendes lägenheter och inte i allmänna utrymmen.
 
- Vi får ofta frågan om man får kramas nu. Det är svårt men där måste var och en ta ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I lägen där det är svårt att hålla avstånd kan anhöriga använda sig av visir, säger Marica Gardell.
 
Samtidigt som besöksförbudet på äldreboenden hävs tas även det regionala besöksförbudet inom den gotländska sjukvården bort. Det innebär att anhöriga återigen kan besöka personer som är inlagda på vårdavdelningar på lasarettet.
 
- Att besöksförbudet på våra äldreboenden och vårdavdelningar hävs innebär inte att faran är över. Ett stort ansvar vilar på den som besöker och att man följer de råd vi har tagit fram för att hindra smittspridningen, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
Hon fortsätter:
- Om din anhörige som vistas på vårdavdelning förväntas ha en kort vårdtid – stäm av per telefon och ses hemma istället.