Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Medarbetare erbjuds gå upp i sysselsättningsgrad

Publicerad 2020-09-25 14:38
Fram till sista september erbjuds 900 medarbetare i Kommunals avtalsområde att gå upp i sysselsättningsgrad. Tillsammans med fackförbundet Kommunal arbetar Region Gotland med att heltid ska bli norm.

Heltidsarbete ger fördelar 

Facket och regionen är överens: sysselsättningsgrad gör skillnad, både för individen och för samhället i stort. Individen får ökad inkomst och pension och bättre ekonomiska förutsättningar vid föräldraledighet och sjukdom. För samhället är det en fråga om att kunna bemanna samhällsinsatser inom skola, vård och omsorg.

Det är också en fråga om jämställdhet: 

- Varför ska kvinnor ha deltid när män generellt erbjuds heltid? Om båda jobbar heltid så blir det också mer naturligt att dela på hemmets uppgifter. Genom att förutsättningarna förändras när fler jobbar heltid blir arbetsmiljön mer hållbar, säger Fia Karlsson, Kommunal.

Tydligt trendbrott – heltiderna har ökat

I regionen ser man redan nu ett trendbrott kring heltider. Bara under det senaste året har heltiderna ökat med 13 procent inom socialförvaltningen samtidigt som gruppen med deltider mellan 75-99 procent minskat med 14 procent.

- Förvaltningen har under året jobbat aktivt med att alla nyanställningar i Kommunals avtalsområde ska rekryteras på heltid, vilket verkar ge en trend i rätt riktning. Efter årsskiftet är dessutom tanken att nyanställningar i Kommunals avtalsområde som regel ska vara på heltid inom alla våra förvaltningar, säger Linda Sjöberg, projektledare Heltidsresan.

Berörda medarbetare inom Region Gotland har fått mejl om att det är dags att svara på enkäten i en e-tjänst. Sista ansökningsdag att svara är den sista september.

Mer läsning
I länkarna nedan finns information om heltidsresan och om hållbara arbetstider.

Heltidsresan – en översikt

Sunt arbetsliv – hållbara arbetstider

Fakta

Heltidsresan bygger på ett kollektivavtal som skrevs mellan SKR och Kommunal redan 2016 och som nu bedrivs partsgemensamt inom Region Gotland mellan arbetsgivare och Kommunal.

Erbjudandet är en viktig del i det normförändrande arbete som pågår i hela landet inom det nationella projektet heltidsresan.