Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fokusgrupp och certifiering av förare aktuellt inom Gotlands kollektivtrafik

Publicerad 2020-09-25 13:07
Gotlands kollektivtrafik har nu funnits och kört cirka tre månader på Gotland.
Coronasituationen med speciella taxor och så vidare har varit en av orsakerna till en del störningar.
- Nu löper trafiken på ganska bra, berättar operatören Bergkvarabuss platschef, Henric Hedenqvist och tillägger:
- Resenärerna och vad de tycker är förstås viktigt för oss. Vi kommer därför nu bland annat starta en fokusgrupp där vi regelbundet ska träffa en bred representation av människor

Fokusgruppen ska nu utses och i den kommer man träffas regelbundet med representanter för Gotlands kollektivtrafik för att diskutera aktuella frågor för kollektivtrafiken. Intresseanmälan för att delta i gruppen kan göras till kollektivtrafik@gotland.se.

Under den senaste tiden har frågor som rör öns kollektivtrafik diskuterats en hel del i traditionell media och i sociala medier.
- Det är bra, för det visar på engagemang och vilja att förbättra och att kollektivtrafiken är viktig för både fast boende och besökare, säger chefen för Region Gotlands kollektivtrafikenhet, Jyrki Vainio.

Trafikhuvudmannen och beställare av öns kollektivtrafik är Region Gotland och utförare är Bergkvarabuss under namnet Gotlands kollektivtrafik. Att få en så bra och ändamålsenlig kollektivtrafik är förstås allas mål.

Corona ställde till det

- Det är beklagligt att resenärer påverkats och inte kunnat åka med mera. Det är verkligen tråkigt. Det kan till stor del förklaras av flera samverkande saker; ny operatör, coronasituationen som gav en coronaturlista där resenärerna måste köpa biljetten före resan, fysiska anpassningar i bussarna och när det gäller antalet passagerare man får ta med, nya chaufförer, för Gotland nya bussar, nya turlistor i juni och nu i augusti, säger Jyrki Vainio och tillägger att det är ett kort avtal med operatören (tre år) som ger speciella förutsättningar.
- Det är beslut som är tagna, och det har vi att förhålla oss till, säger han. De kan även nämnas att Bergkvarabuss erbjöd alla hos den tidigare operatören att jobba vidare. Cirka 90 procent av de nuvarande anställda arbetade också för den tidigare operatören.

Fler anställda i dag inom kollektivtrafiken

- Det är i dag totalt sett fler anställda inom kollektivtrafiken på ön. Dessutom har en ny verkstad dragit igång med lokalanställda där vi nu kör tvåskift för att ”ligga steget före”, säger Henric Hedenqvist.

Under vecka 44 kommer alla förare inom Gotlands kollektivtrafik att genomgå en av branchorganisationen Svensk kollektivtrafik upplagd certifiering av förare (med förarcertifieringsprov) samt en bemötandeutbildning.