Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (25 september)

Publicerad 2020-09-25 14:32
Inför helgen meddelar smittskyddsläkaren att inga nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats under det senaste dygnet, vilket innebär att Gotland kvarstår på totalt 327 personer som har eller har haft sjukdomen covid-19. Nästa rapport kommer på måndag den 28 september.

Ingen patient med konstaterat covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.