Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd inför besök på särskilt boende eller vårdavdelning

Publicerad 2020-09-25 12:14
Från och med den 1 oktober är det återigen tillåtet att besöka särskilda boenden och vårdavdelningar på Visby lasarett.
För att besöken ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt finns råd att följa.
 
Dessa råd gäller för besök på särskilda boenden inom äldreomsorgen, boenden inom LSS och vårdavdelningar på lasarettet.
 
 
Vi behöver alla ta ansvar för att förhindra smittspridning. Tack för att du tar ditt!