Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besök på särskilt boende eller sjukvård

Har du en anhörig eller vän som du vill besöka? Besök är tillåtna på särskilda boenden. På Visby lasaretts vårdavdelningar och inom psykiatrins heldygnsvård gäller vissa besöksrestriktioner.

 

Besöksrestriktioner inom slutenvården samt inom psykiatrins heldygnsvård. Detta gäller för dig som ska besöka en person på vårdavdelning:

 • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
 • Var sparsam med dina besök
 • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
 • Undvik trängsel för att minska risken för smittspridning
 • Har du träffat någon med bekräftad covid-19 bör du avvakta cirka en vecka innan du besöker en vårdavdelning. 


Viktig information inför ditt besök på ett särskilt boende

 • Du som inte är fullvaccinerad ska fortsätta hålla avstånd till andra, särskilt till personer i riskgrupp. 
 • Du som kan vaccinera dig, gör det!
 • Besök utomhus är ett bra alternativ.
 • Avstå från besöket om du har symtom på covid-19, även milda symtom.
 • Före och vid besöket - tvätta händerna!
 • Följ de rekommendationer du som besökare får på respektive boende.