Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på distriktssköterska som sitter i telefonrådgivning på en ut av öns vårdcentraler

Uppmaningen: Sök vård i tid!

Publicerad 2020-09-17 10:17
Som en följd av coronapandemin märker sjukvården på Gotland att människor undviker att söka hjälp trots att de egentligen behöver vård. Nu uppmanas invånarna att inte avboka sina vårdbesök och följa råden man får från sjukvårdsrådgivningen 1177.
– Senaste veckorna har vi märkt ett markant ökat söktryck på akutmottagningen. Många har väntat för länge med att söka hjälp på sin vårdcentral eller specialistmottagning, de flesta av dem äldre och med flera kroniska sjukdomar. Till slut mår de så dåligt att de söker akut och ofta behöver läggas in, säger Charlotte Kaviani, specialistläkare och verksamhetschef på akutmottagningen på Visby lasarett. 

Behövs ett fysiskt vårdbesök så får man det

Charlotte Kaviani berättar att framför allt många äldre och multisjuka inte verkar förstå att de vid behov kan få ett fysiskt besök på sin vårdcentral eller till en ut av lasarettets specialistmottagningar.
 
- De säger att det inte är någon idé att ringa till vårdcentralen ”för man får ändå bara en telefontid om man är över 70”.  Det samma säger vissa även om att kontakta till exempel lasarettets olika specialistmottagningar så som hjärtmottagningen. Det verkar vara ett vanligt missförstånd. Men behöver man ett fysiskt besök så får man ju det, understryker specialistläkare Charlotte Kaviani. 

Viktigt med vård i tid

Att dra sig för att söka vård kan ge allvarliga konsekvenser för framför allt individen själv. Men också för samhället när patienten kommer till vårdcentralen eller lasarettet för sent och därför kräver ännu mer vård.
 
- Man kanske negligerar sina symptom och är rädd för att komma till sjukvården och tror man kan få covid-19. En del väntar också med att kontakta sjukvården för att man inte vill belasta en redan ansträngd sjukvård. Inom vården finns rutiner och skyddsutrustning för att minimera risken för smitta och smittspridning, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Gäller det här även personer över 70 år och riskgrupper?
–Ja, det gäller alla. Behöver man vård ska man söka vård.
 
Ställ inte in ditt besök
– Personer som har kroniska sjukdomar som behöver regelbunden uppföljning bör komma på uppföljningar , vi kan i vården hjälpa till att fånga symptom innan man blir sämre, säger distriktsläkare Ann Hovland-Tånneryd, verksamhetschef och distriktsläkare på vårdcentralen Hemse. 
 
Så vad är din uppmaning?
- Gå på de kontroller du kallas till, sök vård. Kontakta i första hand din vårdcentral eller 1177 och lyssna på råden du får av vården. Säger 1177 att du behöver ha en vårdkontakt, lyssna på det och kom till vården på det sätt som det  uppmanas till. Var inte rädd för att ta kontakt med vården om du har besvär, säger Ann Hovland-Tånneryd.