Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om coronastöd till fritidsverksamheter

Publicerad 2020-09-15 10:46
Region Gotland har under våren 2020 infört särskilda temporära villkor och bidragsformer för de verksamheter som drabbas hårdast av coronapandemin och har inom ramen för ordinarie budget omfördelat 1 miljon kronor för detta ändamål. Den 15 augusti var sista ansökningsdag och sedan ansökningsperioden började har 44 stycken ansökningar inkommit. Det totala sökbeloppet uppgår till strax över 6 miljoner.

Avdelningschef Angelica Andersson Fihn har tagit följande beslut på delegation. I beredningsarbetet har även fritidsstrateg Per Wallstedt och fritidshandläggare Malin Sjöstedt deltagit. Under handläggningsarbetet har även kunskap och specialkännedom inhämtats från RF-SISU Gotland.

Förutom ordinarie bestämmelser för kultur- och fritidsstöd, https://www.gotland.se/26218, gäller följande, av Regionfullmäktige den 15/6-2020, antagna temporärt ändrade bidragsreglerna för stöd inom kultur- och fritidsområdet med anledning av corona-pandemin, RS 2020/585.

Stödet har endast kunnat sökas av ideella, allmännyttiga föreningar inom fritidssektorn på Gotland. Sökande föreningar måste sedan tidigare vara anslutna till Region Gotlands föreningsregister.

 

Under genomgång av inkomna ansökningar har det gjorts

  • avräkning från på sökt belopp i de fall föreningen inte kunnat påvisa intäktsbortfall med verifierbara underlag.
  • avräkning av förlorade intäkter i form av uteblivna bidrag och sponsring, samt ersättning sökt för  rena utlägg har räknats bort.
  • avräkning på intäktsbortfall för arrangemang/aktiviteter som var planerade att ske utanför angiven sökperiod (12 mars-30 september).

Därefter har fördelning gjorts utifrån solidaritetsprincipen, det vill säga mindre stöd till fler. Eftersom det totala sökbeloppet så kraftigt översteg det belopp som fanns att fördela har kompletta och godkända ansökningar endast kunnat beviljas med en andel av de sökta beloppen.

 

Till följd av det höga söktrycket har beslutet om fördelning vidare baserats på följande prioriteringar:

  • stöd har beviljats förening med stor andel ungdomsverksamhet, med minst tio aktivitetstillfällen under föregående år. Ju större andel ungdomsverksam, desto större procentuell fördelning.
  • stöd har beviljats förening med stor andel ungdomsmedlemmar, med minst tio ungdomsmedlemmar under föregående år. Ju större andel ungdomsmedlemmar, desto större procentuell fördelning.

                                                                                                    

Vill du veta mer kontakta gärna:

Per Wallstedt, fritidsstrateg

E-post per.wallstedt@gotland.seTelefon 0498-26 96 31

Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, Kultur- och fritid

E-post angelica.andersson-fihn@gotland.seTelefon 0498-26 96 58

 

Fördelning:

Coronastöd - fritid

 

Förening

Beviljat stöd

Burs Goif

1 462 kr

Dalhem

38 725 kr

Endre IF

3 752 kr

Fardhem Garda

31 276 kr

FC Gute

112 835 kr

Fårösunds GOIK 1

2 660 kr

Fårösunds GOIK 2

15 000 kr

Garda OK

13 500 kr

GMF Motocross

3 750 kr

Gotlands Bro OK

59 641 kr

Gotlands lantliga

18 000 kr

Hangvars SK

3 000 kr

IF Hansa Hoburg

8 985 kr

IFK Visby

36 708 kr

KA3 Skytte

705 kr

Kenseikan kendo

1 171 kr

Klintehamns IK

7 275 kr

Korpen

11 830 kr

MK Gutarna

10 000 kr

När GK

39 215 kr

Ringmurens CK

1 100 kr

Ringmurens CK

1 598 kr

Roma IF

16 708 kr

Rone Goik

4 108 kr

Stånga IF

40 946 kr

Svaide Roma

34 680 kr

Tofta Bangolf

0 kr

VIF Gute Handboll

2 000 kr

Visborgs OK

2 700 kr

Visby AIK

122 540 kr

Visby Badmintonklubb

6 750 kr

Visby Basketbollklubb

76 697 kr

Visby Bridgesällskap

0 kr

Visby Bridgesällskap

0 kr

Visby IBK

133 663 kr

Wisby Ridklubb

5 513 kr

Visby Roma

126 706 kr

Väskinde AIS

28 492 kr

Västergarns IF

1 148 kr

Western Riders

6 303 kr

Bröstcancerföreningen Rosa

0 kr

Missionsbåtföreningen Skeppskyrkan

0 kr

Halla Sockenförening

0 kr

Eksta Bygdegård

0 kr

DBF Gotland

0 kr

Totalt

1 031 148 kr