Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Företagsstöd

Syftet med företagsstöden är att öka tillgången till kapital för små och medelstora företag och därmed bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet.
 
25 miljoner kronor har avsatts till företagsstöd inom ramen för programmet Hållbara Gotland. Region Gotland beslutar om samtliga företagsstöd.
 
Totalt har 44 gotländska företag beviljats stöd. Företagens totala investeringar kommer att uppgå till 202 miljoner kronor, vilket inkluderar utbetalat stöd och företagens egna investeringar.