Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Auktorisation av guider på Gotland

Fakta

Projektet syftar till att stärka Gotland som besöksmål för nationella och internationella gäster genom att auktorisera gotländska guider enligt Sveguides standard. Projektet ska ta fram en utbildningsplan och genomföra en pilotomgång av utbildningen. Målet är att alla guider på Gotland som ett resultat av projektet ska vara auktoriserade och att Gotland kan möta förväntningar från nya kryssningsbesökare.

Tillväxtverket och Region Gotland har genom Hållbara Gotland beviljat projektet 1 080 000 kronor.

 

I Tjelvars fotspår

I filmen "I Tjelvars fotspår skapas nya besöksmål" får du ta del av än fler exempel på vad som görs för att skapa nya besöksmål på olika delar av ön. Där nämns även hur utbildning av lokala guider spelar in i det. 

Filmen I Tjelvars fotspår skapas nya besöksmål