Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två personer gör inställningar på en kontrollpanel till en maskin.

Kompetensförsörjning

  • Högre kompetens och utbildningsnivå är nödvändigt för att förverkliga ökade ambitioner i den gotländska ekonomin.
  • Den gotländska arbetsmarknaden är liten och naturligt avgränsad. Tillgång till utbildad arbetskraft anges som ett tillväxthinder hos företag på Gotland.
  • Insatser för en bättre matchning på arbetsmarknaden utifrån exempelvis yrkesprogram och yrkeshögskoleutbildning kan ge goda effekter på tillväxten på Gotland.
  • Detta behöver ske parallellt med insatser för att öka andelen gotländska medborgare som genomgår högskoleutbildning.