Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skiss över ett nätverk av människor och kontakter.

Digitalisering

Det finns en potential för tillväxt i utveckling av digitalisering och IT-sektorn på Gotland.

Länet har en mycket god bredbandstäckning med fiberutbyggnad även på landsbygden, vilket i en digitaliserad och globaliserad värld innebär ökad tillgänglighet och möjligheter för företag att etablera sig och utvecklas oavsett avstånd eller andra förutsättningar för transporter.
 

Innovationsmiljö Gotland och Science Park Gotland - Att bygga en plats för innovation och entreprenörskap

Här kan du läsa om Science Park Gotlands arbete med att skapa förutsättningar för företag att utveckla sin verksamhet.

Innovationsmiljö Gotland och Science Park Gotland - Att bygga en plats för innovation och entreprenörskap