Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En gjutform tillverkas i en sänkgnistningsmaskin.

Ny industriell utveckling

Ny industriell utveckling handlar om att:

  • ta tillvara digitaliseringens möjligheter, 
  • stärka industrins förmåga till hållbar och effektiv produktion och 
  • skapa attraktiva innovationsmiljöer. 

Gotländska industriföretag står liksom övrigt näringsliv inför en struktur­omvandling som drivs av globali­sering, digitalisering och omställ­ning mot en grön resurseffektiv ekonomi.

En omvandling mot en mer digitaliserad indu­striell produktion kan stärka den gotländska industrins konkurrenskraft.

 

Förädling av gotländskt kärnvirke

Ta del av filmen där Almi och Gotlandsflis berättar om det gotländska kärnvirket och de nya arbetssätt som möjliggör förädlingen av detta. 

 

Filmen Förädling av gotländskt kärnvirke