Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bildsten med målad röd virvel.

Besöksnäring och kultur

Gotland har lång erfarenhet av turism och konkurrenskraften för näringen är stark.

Det finns i och med det stor potential för affärsutveckling och tillväxt inom besöksnäringen, genom internationalisering och utveckling av hållbart nyttjande av natur- och kulturarv samt av annan form av kultur.

Insatserna inom Hållbara Gotland syftar till att öka samverkan mellan aktörer inom besöksnäringen, mellan myndigheter, akademi och näringsliv.

I Tjelvars fotspår skapas nya besöksmål

Här kan du ta del av en film om att utveckla nya besöksmål på hela Gotland. Du får även veta mer om betydelsen av att utbilda lokala guider runt om på ön. 

Filmen I Tjelvars fotspår skapas nya besöksmål