Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Akvaponi och bananodlingar i ett växthus.

Livsmedel och maritima näringar

Det gotländska varumärket vad gäller livsmedelsursprung är starkt. Vidare gör Gotlands lokalisering att maritima näringar naturligt är i fokus.

Företagande med fokus på mat och livsmedel är därför av stor betydelse för det gotländska näringslivet. Utvecklingen inom området är även viktig för Gotlands attraktionskraft.

På övergripande nivå finns behov av insatser som:

  • stärker länkar mellan olika aktörer,
  • bygger förtroende och vilja att samverka,
  • synliggör och etablerar spelregler som uppmuntrar samarbeten och förnyelse.

 

Hållbart vattenbruk - Hur akvaponi möjliggör att odla bananer

Här kan du ta del av en film om landbaserad fiskodling, som möjliggör både odling av bananer och andra grödor. 

Film om akvaponi - landbaserad fiskodling