Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Över 400 träd måste tas bort på Södra Hällarna

Publicerad 2020-09-14 08:52
Naturreservatet Södra Hällarna har inventerats när det gäller almsjukan och tyvärr har många sjuka träd upptäckts.
- Det är ett av de största utbrott vi haft på en och samma plats på ön. Det är mycket tråkigt, faktiskt deprimerande, för vi måste ta bort många träd och det kommer att märkas, säger landskapsingenjör Johan Arvidsson på regionens teknikförvaltning.

Under sommaren har Skogsstyrelsen undersökt var almsjukan finns runt om på Gotland. Nu är inventeringen i det kommunala naturreservatet Södra Hällarna i Visby klar. Där finns totalt 377 almsjuka träd och 49 så kallade riskträd uppmärkta som måste tas bort från området. Där finns även en stor mängd sly/mindre träd i små diameterklasser som också måste tas bort.

Man behöver komma igång så snabbt som möjligt med att få bort träden. Arbetet är dock väderberoende och det aktuella området, som främst är omkring Kungsladugården, är tätbevuxet, fuktigt och vått en stor del av året. Arbetet är planerat att göras under hösten men beroende på markens tjänlighet kan det dröja ända till våren innan de sjuka träden är borttagna. Det är viktigt att det är slutfört innan maj månads utgång 2021, då almsplintborren börjar flyga igen.

Almsjukan

Almsjuka är en svampsjukdom och sprids i första hand av almsplintborren, och i andra hand från träd till träd via rotkontakt. Även verktyg bidrar till smittspridning. Almsjukesvampen växer i trädets ledningsbanor varvid dessa täpps igen, så att almen vissnar och dör.