Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Smart City Swedens logotyp

Gotländska DiSa inspirerar internationellt

Region Gotlands digitaliseringsprojekt DiSa tas upp som ett så kallat best practice av det statliga initiativet Smart City Sweden.

Smart City Sweden samlar svenska lösningar för smarta och hållbara samhällen, för att främja samarbeten mellan Sverige och andra länder. Här kan utländska delegationer få kontakt med svenska initiativ, boka studiebesök och inspireras till att använda våra lösningar i sina lokala sammanhang.

Sedan någon vecka tillbaka är Region Gotlands digitaliseringsprojekt DiSa, Digital Samhällsbyggnad, representerat på Smart City Sweden tillsammans med drygt 100 andra svenska goda exempel.

- Att DiSa nu är en del av Smart City Sweden är ytterligare ett bevis på projektets framgång. Att dela med oss av våra erfarenheter är en central del i projektet. Nu har vi en unik möjlighet att nå ut och inspirera till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, även utanför landets gränser. säger projektledare Märta Syrén. 

Läs mer om DiSa på Smart City Sweden (på engelska).

Läs mer om DiSa-projektet på svenska här.