Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Reserådgivaren kommer gärna och inspirerar

Publicerad 2020-09-09 15:00

Emelie Waktel, reserådgivare
Emelie Waktel menar att gotlänningarna kan bli ännu bättre på att välja miljövänligare alternativ när de tar sig mellan hemmet och arbete, vilket förstås också är bra för plånboken, miljön och den egna hälsan!

Emelie Waktel är reserådgivare inom projektet Hållbara transporter. Hon säger att det är viktigt att det offentliga Gotland nu i strategier och styrdokument tar med Mobility management-åtgärder, men betonar också att det är ett gemensamt ansvar för alla människor. -Det handlar till slut om våra egna val och att vi också försöker ändra vanor. Man kan sätta upp några egna levnadsregler. Exempelvis; om det inte regnar tar jag cykeln istället för bilen, tipsar Emelie Waktel.

För två år sedan startade det treåriga projektet Hållbara transporter på Gotland. Syftet med projektet är att bidra till det nationella målet att sänka växthusgasutsläppen från transporter med 70 procent till år 2030.

Inspirera och tipsa = plånboksklokt

För en kort tid sedan, och lagom till årets Trafikantvecka som arrangeras nästa vecka, började Emelie Waktel på tjänsten som reserådgivare efter Paula Cederberg Ahlsten. Hennes arbetsplats är hos Region Gotlands kollektivtrafikenhet. Emelie, som har en master i byggd miljö med inriktning hållbar stadsutveckling, arbetar även nära energi- och reserådgivaren Anna Bäckstäde.
-Jag kommer gärna till APT:er eller liknande inom det offentliga och gärna också till företag och andra för att berätta, tipsa och inspirera. Slå mig bara en signal, säger hon.
Gotlänningarna kan bli ännu bättre på att välja miljövänligare alternativ när de tar sig mellan hemmet och arbete och mycket handlar om att ändra vanor. Det är förstås bra för plånboken, miljön och hälsan!  

Mobility management

Mobility management är ett efterfrågeorienterat angreppssätt för att uppmuntra användandet av miljöanpassade färdsätt när det gäller persontransporter men även gods. Mobility management är inte ett universalmedel som ersätter eller utesluter tekniska lösningar. Mobility management är snarare ett komplement; ett förstärkningsmedel som får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt.
Finansieringen till projektet Hållbara Transporter, som projektleds av länsstyrelsen på Gotland, kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.

För mer information;
kontakta Emelie Waktel på telefon. 0498-269043 eller
E-post: emelie.waktel@gotland.se