Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolans rutiner och hantering

Under coronapandemin har skolorna på alla nivåer i regionen anpassat sina verksamheter för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Här hittar du information om hur förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningar i regionen anpassats och vad som gäller inom respektive verksamhet.

Aktuellt 21 december 2020

Utifrån regeringens beslut om ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beslut att tillfälligt stänga några verksamheter fram till den 24 januari.

Följande tillfälliga stängningar gäller i första hand till 24 januari:  

  • Öppna förskolorna i Visby och Hemse håller fortsatt stängt.
  • Fenomenalen håller fortsatt stängt, nytt att det även gäller för aktiviteter som anordnas för skolor.
  • Ungdomsgårdarna håller fortsatt stängt, verksamheten med digital ungdomsgård fortsätter som nu.
  • Kulturskolan stänger.
  • Digitala aktiviteter kan anordnas där det är möjligt.
  • Alla caféer i verksamheten stängs.
  • Eventuella gym som finns i verksamheten hålls stängda.

​Läs mer om rutiner för respektive verksamhetsområde

Gymnasium och vuxenutbildningen

För- och grundskola