Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdens rutiner

Vården har anpassat sina rutiner i verksamheterna för att minska risken för smittspridning. Du kan läsa mer om hur skyddsutrustning används i vården och vilket ansvar vårdgivarna har under coronapandemin.