Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att vara med på utbildning i psykisk hälsa

Publicerad 2020-09-08 13:48
Under hösten 2020 genomför Region Gotland utbildningar i ”första hjälpen till psykisk hälsa”. Utbildningarna är kostnadsfria och genomförs i samarbete med studieförbundet Sensus och Mindshift Gotland. Kurser kommer att hållas i Hemse, Roma, Fårösund och Visby.

Första hjälpen till psykisk hälsa är ett internationellt och vetenskapligt utvärderat första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd. Utbildningsprogrammet heter Mental Health First Aid (MHFA), eller Första hjälpen till psykisk hälsa på svenska.

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur första-hjälpare kan ta kontakt, stödja och uppmuntra en person i ett tillfälligt psykiskt kristillstånd till dess att personen mår bättre eller får lämplig professionell hjälp.

”Första hjälpen till psykisk hälsa” ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan. Ett mål för projektet Guldhjärnan är att 6.000 personer på Gotland ska utbildas i första hjälpen till psykisk hälsa, under fem år.

Kostnadsfria utbildningar i första hjälpen till psykisk hälsa erbjuds under september och oktober på flera platser på Gotland. Inga förkunskaper behövs.

    Startdatum              Ort

  • 19 september      Hemse
  • 24 september      Visby
  • 30 september      Roma
  • 10 oktober            Fårösund 
  • 17 oktober            Visby