Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Antikroppstester för vård- och omsorgspersonal startar i slutet av september

Publicerad 2020-09-04 14:48
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens planerar för att börja testa vård- och omsorgspersonal i slutet av september. Samtidigt pågår arbete för att inkludera andra grupper i samhället. Ett antikroppstest kan visa om en person har utvecklat immunitet mot covid-19 och i så fall eventuellt utvecklat immunitet.
- Vi har säkerställt att vår prioriteringsordning vid igångsättning av antikroppstester följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Maria Amér. Samtidigt är det viktigt att vi kan använda antikroppstestet på ett klokt sätt. Det handlar om att den som varit sjuk måste vara symptomfri en tid innan testet kan göras, säger Maria Amér.
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har utsett en arbetsgrupp som just nu ser över olika logistiska lösningar samt rutiner för hur testningen av vård- och omsorgspersonal ska gå till. Parallellt pågår arbetet med att förbereda testning av riskgrupper och allmänheten.  
 
- I planeringen av antikroppstestningen måste vi ta höjd för att det parallellt pågår PCR-test för att påvisa aktiv infektion av covid-19, att vaccination för säsongsinfluensa drar igång samtidigt som vi behöver ser på framtida vaccinationsflöde avseende covid-19, säger verksamhetsutvecklare Linda Eklund som håller samman arbetet med provtagning leder arbetsgruppen för antikroppstestning av vård- och omsorgspersonal i HSF.