Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannons lördag den 5 september

Publicerad 2020-09-05 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna den 5 september.

I dag, lördag, publiceras en samannons, som innehåller information om bygglov, utbildning i första hjälpen i psykisk hälsa, webbföreläsning om suicidprevention samt förnyat samråd med förslag till detaljplan för Vändburg hamn. Du hittar den via länken här nedan.