Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV och artikel: Presskonferens och webbsändning om coronaläget inför hösten

Publicerad 2020-09-04 14:55
"Gotland kan gå stärkt ur den här tiden", säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Ett halvår har gått sedan Gotland fick sitt första fall av covid-19. Efter en mycket annorlunda vår var oron stor inför sommaren: Skulle smittspridningen öka? Skulle Gotland klara det? Och hur skulle det gå för besöksnäringen?
 
På fredagen den 4 september höll Region Gotland presskonferens och webbsändning för att sammanfatta sommaren och blicka framåt. Region Gotland var värd för sändningen och medverkade gjorde även länsstyrelsen, Destination Gotland och Gotlands förenade besöksnäring. Regiondirektör Peter Lindvall intervjuade de medverkande.
 
 
Bra läge
- Just nu ser det ganska bra ut på Gotland. Inga nya fall senaste veckan, säger Maria Amér.
 
Totalt har 318 personer testats positiva för covid-19 på Gotland. Just nu finns en inneliggande patient som vårdas för covid-19. Sex personer har avlidit i sjukdomen sedan pandemins utbrott på Gotland i mars.
 
- Vi fortsätter med PCR-tester och från och med idag kan alla från 16 år anmäla sig för provtagning.
 
PCR-tester är de tester som visar om man har en pågående smitta eller inte.
 
 
- När det gäller serologiska tester påbörjar vi testningar av vård- och omsorgspersonal under september månad.
 
Serologiska tester visar om du har utvecklat antikroppar mot covid-19.
 
Maria Amér påminde om säsongsinfluensan och att vaccinering mot den påbörjas som vanligt i november.
 
Smittskyddsläkaren lyfte också fram allt arbete om görs för att riskgrupper ska kunna ta del av samhällsservice och företags och butikers utbud. Tillsammans med organisationen Visby centrum listas goda initiativ.
 

 

Hur mår gotlänningarna?

Oron finns för hur pandemin påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även den psykiska.
 
- Det är svårt att se effekterna på kort sikt. Vi kan konstatera att redan utsatta människor har svårt att hantera kriser och det är där vi lägger vårt fokus, säger Stefaan de Maecker, enhetschef social hållbarhet inom Region Gotland.
 
Mycket av regionens ordinarie verksamheter jobbar med att fånga upp signaler på psykisk ohälsa bland medborgarna.
 
- Vi är på tårna för att kunna göra extra insatser där det behövs. Ett exempel är den hälsofrämjande enheten som arbetar med att bryta isoleringen bland äldre under pandemin.
 
Region Gotland har också lanserat en ny webbsida där det kommer att finnas en månadsvis  uppdaterad lägesbild över den psykiska ohälsan på ön.
 

Hur har det gått för näringslivet?

Näringslivschef Johann Malmström jämförde näringslivets oro under våren med nuläget.
 
- Nu finns det en viss optimism. Men jag vill poängtera att det finns branscher som har det lika tufft som i våras.
 
Under presskonferensen berättade Johann Malmström om ett nytt företagsstöd som riktar sig till företag som på grund av pandemin hamnat i ekonomiska svårigheter. Företag med en omsättningsminskning på mer än 25 procent kan få hjälp med juridisk-, ekonomisk- och affärsrådgivning.
 
 
Frida Ganshed, verksamhetsledare för Gotlands förenade besöksnäring, instämde i bilden av sommaren och besöksnäringen. Våren var osäker och påfrestande för företagarna.
 
- Vecka 28 vände det över en natt. Från 0 till 100. Men bilden ser olika ut, några har det gått riktigt bra för medan andra har levt på luft sedan i mars.
 
Frida Ganshed berömde företagarna för allt jobb som gjorts för att Gotland ska vara en trygg och säker destination och hon ser framför sig en fortsatt ansvarsfull besöksnäring. 
 
- Vi behöver se till att vi har ett öppet Gotland även i höst.
 

Färjetrafiken

Destination Gotland redogjorde för resandet under sommarmånaderna. Ett tapp på 300 000 resor jämfört med förra årets juni, juli och augusti är ett faktum. Men Christer Bruzelius, vd för Destination Gotland, är ändå positiv.
 
- Vi har skapat en modell på Gotland där vi har ett tryggt resande och ett tryggt mottagande tack vare samarbetet mellan olika parter.
 
Christer Bruzelius ser också en ny trend med att fler deltidsgotlänningar stannar längre på ön och att fler har upptäckt möjligheten att jobba på distans från Gotland. Resandet just nu visar att vi är fler på ön än normalt den här tiden på året.
 

Tre scenarier 

Länsstyrelsen arbetar i höst utifrån tre tänkbara scenarier: att det fortsätter som nu, att det blir en ojämn smittspridning över landet eller att det blir en ökad smittspridning över hela landet.
 
I arbetet med att planera inför de olika tre scenarierna har länsstyrelsen en samordnande funktion och samarbetar med en mängd aktörer i det gotländska samhället.
 
Under sommaren har länsstyrelsen också haft uppdraget att kontrollera hur Gotland har skött sig under pandemin. Bland annat konstaterade man att det var ett par intensiva veckor under högsommaren då situationen var problematisk på stränder, gator och torg.
 
- Det har funnits exempel där det inte fungerat men på det stora hela har det skötts väldigt bra, säger landshövding Anders Flanking.
 

”Gotland kan gå stärkt ur den här tiden”

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) började med att berömma.
- Vi har fantastiska medarbetare inom vård och omsorg och inom näringslivet som har jobbat hårt.
 
Sedan blickade Eva Nypelius framåt och konstaterade att både Region Gotland och näringslivet har ekonomiska utmaningar framför sig och kommer vara beroende av nationella stöd från staten.
 
Samtidigt finns det positiva effekter av pandemin. Liksom Christer Bruzelius hoppas Eva Nypelius på att fler deltidsgotlänningar stannar längre på ön, jobbar på distans härifrån och kanske även flyttar hit permanent. Förhoppningen är att det bidrar till en befolkningstillväxt.
- Gotland kan gå stärkt ur den här tiden, menar hon.
 
- Det är vi tillsammans som ser till att det här blir en bra höst, avslutade regiondirektören Peter Lindvall.