Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland håller livesänd pressträff

Publicerad 2020-09-03 08:15
Med anledning av coronapandemins verkningar på vårt samhälle håller Region Gotland i morgon, fredag 4 september, en livesänd pressträff i Rådhuset på Visborg. Sändningen startar 11.00 här på gotland.se och väntas pågå i cirka 40 minuter.

Värd är Region Gotland i samverkan med Länsstyrelsen Gotland, Gotlands förenade besöksnäring och Destination Gotland.

Agenda:

Det finns ett stort behov av att förstå coronakrisens effekter framåt på ekonomi, näringsliv och folkhälsa. Hur är läget just nu och hur arbetar vi framåt? Vilka lärdomar har vi dragit? Hur har arbetet gått och pengarna använts hittills? Hur är läget i det gotländska näringslivet? Och hur går det förebyggande folkhälsoarbetet?

Medverkande:

Maria Amér, smittskyddsläkare, för smittskyddsläget, Anders Flanking, landshövding, Frida Ganshed, verksamhetsledare Gotlands förenade besöksnäring, Christer Bruzelius, vd, Destination Gotland, Johann Malmström, näringslivsstrateg, Region Gotland, Stefaan de Maecker, enhetschef social hållbarhet, Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande och Peter Lindvall, regiondirektör (moderator)

 

Pressträffen teckenspråktolkas och textas live. Sändningen finns även kvar här på hemsidan och går att se i efterhand.