Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-09-02 16:28

I dag, den 2 september, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, utveckling i Roma - tilldelningsbeslut, utmaning av inköpsfunktion, diverse tilläggsanslag samt medfinansiering av projektet ”Torskprojektet - etablering”.