Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elever och lärare vid VVS- och fastighetsprogrammet på Wisbygymnasiet

VVS- och fastighetsprogrammet på Wisbygymnasiet blir ett VVS-college

Publicerad 2020-09-02 13:19
VVS- och fastighetsprogrammet på Wisbygymnasiet blir inför läsåret 2020/21 ett VVS-college. VVS-college är VVS-Branschens Yrkesnämnds kvalitetssäkring av skolor. Tidigare hette konceptet ”Förstklassig skola” och Wisbygymnasiet har fått utmärkelsen under tio års tid.

För att en skola ska få kallar sig VVS-college måste den uppfylla vissa krav. Bland annat att det finns lärare med rätt kompetens, att lokalerna är lämpliga för undervisning, att verktygen och materialen håller hög kvalitet och att eleverna är nöjda och har den kunskap som branschen behöver.

Genom VVS-college får skolorna feedback på vilken kompetens företagen efterfrågar och företagen får insyn i hur skolornas utbildning är upplagd och vilka kunskaper eleverna få med sig.

- Det är viktigt att elever som går en VVS-utbildning får en bra utbildning och får med sig den kunskap som företagen faktiskt efterfrågar, säger Henrik Johnsson som är utvecklingsledare och ansvarig för VVS-college på VVS-Branschens Yrkesnämnd.

Han fortsätter:
- Genom VVS-college vill vi göra det tydligare att det finns ett fördjupat samarbete mellan bransch och skola.

- Vi är jätteglada att VVS- och fastighetsprogrammet på Wisbygymnasiet blivit godkänd som ett VVS-college. Elever som går utbildningen vet att vi förbereder dem väl inför deras lärlingstid och elever som ska välja utbildning kan vara trygga med att vi som VVS-college ger dem de bästa förutsättningarna, säger Anna Harder som är biträdande rektor på Wisbygymnasiet. 

Utmärkelsen uppmärksammas den 1 september i VVS- och fastighetsprogrammets lokaler på Herkulesvägen 3 i Visby. På plats vid utdelandet finns Andreas Unger (M), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Region Gotland.