Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Äldreomsorgslyftet ska ge 70 nya heltidsjobb inom äldreomsorgen

Publicerad 2020-09-01 09:07
För att öka kompetensen hos nya medarbetare inom äldreomsorgen startar i höst satsningen Äldreomsorgslyftet.
Genom utbildning på betald arbetstid kommer nya medarbetare utbilda sig till vårdbiträde och erbjudas en tillsvidareanställning efter avslutad utbildning.
 
På Gotland har medarbetare i äldreomsorgen både inom Region Gotland och hos privata utförare möjlighet att ansöka om att ta del av den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet och utbilda sig i samarbete med Vuxenutbildningen.
 
Deltagarna arbetar 70% och studerar 30%, enligt Vuxenutbildningens utbildningsplan till vårdbiträde, samtidigt som de får 100% lön. Om de inte är tillsvidareanställda så erbjuds de en anställning efter avslutad utbildning.
 
- Vi är glada att kunna stärka våra nya medarbetares kompetens och ge dem möjlighet att plugga till vårdbiträde på betald arbetstid, säger Roger Nilsson, HR-chef socialförvaltningen Region Gotland. 
 
-Vi har sett att intresset är stort för att utbilda sig, men ännu finns det platser kvar att om fler medarbetare är intresserade, avslutar Roger Nilsson.