Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läget kring smittspridning inom särskilt boende

Publicerad 2020-08-31 08:30
Nu har alla provsvar kommit av den screening som gjorts av all berörd personal på ett särskilt boende.
Efter att smittspridning konstaterats bland medarbetare på ett särskilt boende på Gotland för cirka två veckor sedan beslutades att all berörd personal skulle provtas. Detta även om man inte uppvisade symtom.
 
I fredags kom svaren på de sista provresultaten och vi har nu en samlad bild av läget. Av totalt 71 provsvar är åtta positiva. Det är alltså åtta medarbetare som har testats positiva för covid-19. Övriga 63 provsvar är negativa.
 
Ingen brukare har konstaterats smittad. 
 
– Vi kan konstatera att vi har en smitta i samhället och att den drabbar även våra medarbetare. Vårt fokus har varit att inte sprida smittan vidare till sköra brukare, säger socialdirektör Marica Gardell och fortsätter:
 
– I det här fallet har vi agerat snabbt och vi har följt våra rutiner och läget ser bra ut nu.