Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

1200 gotlänningar tillfrågas om livet på ön

Publicerad 2020-08-28 14:11
Region Gotland genomför i dagarna en medborgarundersökning bland 1200 gotlänningar. Syftet är att ta reda på vad de tycker om livet på Gotland. I år får deltagarna även svara på frågor om coronapandemin.

Enkäten genomförs i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och frågorna handlar bland annat om hur man som gotlänning uppfattar sina möjligheter till arbete och utbildning, inflytande och hur trygg man känner sig. Det handlar även om hur man bedömer kommunens tjänster, service och bemötande när det gäller skola, äldreomsorg, gator och vägar, renhållning och möjligheter till idrotts- och fritidsliv. Nytt för i år är frågor kopplade till coronapandemin.

– Det är första gången på tio år som vi har med nya frågor i medborgarundersökningen. Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB.

Resultatet kommer att redovisas i mitten av december och används som underlag i regionens arbete med att förbättra för invånarna. Medborgarundersökningen är en återkommande undersökning på Gotland. Sedan 2016 genomförs den vart annat år.

– Gotlänningarnas synpunkter är otroligt viktiga i vårt utvecklingsarbete och vi uppmanar alla gotlänningar som får möjlighet, att besvara enkäten, säger Caroline Gränefjord, koncerncontroller på Region Gotland.

Det går naturligtvis även att föra fram sina åsikter även om man inte blivit utvald att delta i denna medborgarundersökning.

– Då kan man vara med och påverka genom att skicka in sina synpunkter till oss via vår hemsida, lämna medborgarförslag, delta i medborgardialoger och så vidare, säger Caroline Gränefjord.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval av personer i åldern 18-84 år som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.