Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läraren Anna kan få Guldäpplet

Publicerad 2020-08-28 09:48
Specialläraren Anna Kindblad, som arbetar i talspråksklass årskurs 4-9 på Solbergaskolan i Visby, har för andra året i rad nominerats till priset Guldäpplet.

Syftet med priset är att lyfta fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt.

Bland hundratalet nominerade utser juryn tre finalister som presenteras på den digitala Bokmässan i Göteborg den 25 september, där även årets pristagare koras.

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som delats ut årligen sedan år 2002 till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Läs mer om Guldäpplet