Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Två konstnärer är utsedda till var sitt skissuppdrag

Publicerad 2020-08-28 08:58
Marie Holmgren och Fredrik Åkum får uppgiften att ta fram förslag för konstnärlig gestaltning till regionens nybyggnad av ett korttidsboende vid Korpen i Visby.

Byggprojektets konstråd har enats om att bjuda in konstnärerna Marie Holmgren och Fredrik Åkum till Etapp 1. De två konstnärerna får därmed var sitt uppdrag att presentera skisser inför Etapp 2, där ett förslag kan gå vidare till ett gestaltningsuppdrag.

Med hjälp av konstkonsulten Petter Hellsing har ett urval av totalt 86 inkomna intresseanmälningar presenterats och diskuterats. De två konstnärerna utsågs som de mest relevanta och intressanta till den planerade uppgiften, vilket innebär att de har uppdrag att föreslå platsspecifik konst till det nystartade byggprojektet inom vård och omsorg, en nybyggnation av korttidsboende i fastigheten Korpen 5 i Visby.

För mer om regionens konst hänvisar vi till följande webbsida: http://www.gotland.se/offentligkonst