Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strategier för lösningar

För att möta kraven på likvärdighet och kvalitet i utbildningen behöver Region Gotland säkerställa barn och elevers måluppfyllelse, framtida kompetensförsörjningsbehov samt hållbart ledarskap. För detta behövs en, för hela Gotland, ändamålsenlig organisationsförändring, som även ger en ekonomi i balans, utifrån ett antal strategier.

Vägledande strategi för lösningar

Den vägledande strategin för lösningar är avstämda i projektets politiska referensgrupp 2020-05-14 samt den fackliga referensgruppen 2020-05-18.