Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (12 augusti)

Publicerad 2020-08-12 14:25
Ytterligare tre personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 290 personer har konstaterats vara smittade hittills i år på Gotland.

I går skrev vi i denna lägesrapport att det var tre nya fall, men det var två nya fall. Att vi i lägesrapporten skrev tre nya fall berodde på att en person lämnat två positiva prov under samma sjukdomsperiod.
Just nu vårdas en person på Visby lasarett (vårdavdelning) - ingen på intensivvårdsavdelningen (IVA). Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Tillsammans kan vi bromsa smittan
Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt. Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel.
  • Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål.
  • Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.


Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset