Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (7 augusti)

Publicerad 2020-08-07 14:26
Ytterligare tre personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 270 personer har konstaterats vara smittade hittills i år på Gotland.

En person vårdas på Visby lasarett (vårdavdelning) - ingen på intensivvårdsavdelningen (IVA). Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Tillsammans kan vi bromsa smittan
Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:
Res ansvarsfullt. Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
Undvik platser med mycket folk och trängsel.
Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål.

Större sociala sammanhang bör undvikas
För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden: Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom, Håll avstånd och ha en god handhygien.


Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset.