Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Eld i eldstad i skogen

Eldning avrådes

Publicerad 2020-08-04 14:51
Risken för bränder i skog och mark är just nu stor på Gotland. Det är tillåtet att elda men avråds från detta på grund av risken. Håll dig uppdaterad om vad som gäller och ta del av tillgängliga råd om eldning och grillning.


Ladda ner appen Brandrisk Ute
Fler råd finns på DinSäkerhet.se

Genom appen kan du ta del av brandriskprognoser och lära dig om eldning. På DinSäkerhet.se kan du exempelvis läsa tips om att grilla säkert på tomten.

Källor: Brandrisk Ute, DinSäkerhet.se, Krisinformation.se