Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tallprocessionsspinnarens larver

Se upp för fjärilslarver som ger klåda

Publicerad 2020-07-28 11:51
Larver från nattfjärilen Tallprocessionsspinnaren (Thaumetopoea pinivora) har påträffats på några ställen ön och framför allt på södra Gotland den senaste tiden. Träffar man på dem gäller se men inte röra, då man kan få hudutslag och allergiska reaktioner.

Tallprocessionsspinnaren är ovanlig i Sverige och den har en tvåårig livscykel. Fjärilarna lägger sina ägg på tallbarr som övervintrar och kläcks i april. Mot slutet av sommaren vandrar de håriga larverna i väg i procession för att tillsammans gräva ner sig i sanden och förpuppas.

Fjärilens larver har mikroskopiska sylvassa, hullingförsedda hår på sin rygg som kan spridas i luften - ungefär som pollen. Håren, som är ca 0,1 mm långa, kan fastna i hud och på slemhinnor i mun och luftvägar och ger då kliande utslag, ibland blåsor, och symtom från slemhinnor i luftvägar (ibland astmatiska besvär), munhåla, svalg och ögon.

Om du drabbats och behöver sjukvårdsrådgivning: ring 1177.

Läs mer om tallprocessionsspinnaren hos Giftinformationscentralen