Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Rinnande vatten ur kran

När testade du ditt dricksvatten senast?

Publicerad 2020-07-27 11:14
Många som har egen brunn på Gotland har tidvis problem med dåligt vatten. Tidigare genomförda undersökningar visar att en av fyra dricksvattenbrunnar på ön har tjänligt vatten.

Föroreningar i vattnet kan exempelvis bero på ett dåligt underhållet avlopp och på Gotland finns det cirka 14 000 enskilda avloppsanläggningar. Många av dem uppfyller inte dagens reningskrav. Gotlands sprickiga berggrund bidrar också till att föroreningar lättare tränger ner i grundvattnet.

Är du osäker på vattenkvaliteten kan du låta göra en vattenanalys. Det bör man som brunnsägare göra ungefär vart tredje år.

Läs mer https://gotland.se/kolladinbrunn