Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Diskussioner förs om lösningar på gymnasieelevers bussresande

Den minskade kapaciteten i kollektivtrafiken efter genomförda trängselåtgärder till följd av coronapandemin och hur det påverkar gymnasieungdomarnas resande till och från skolan – det är något som debatterats bland annat i sociala medier den senaste tiden. Nästa vecka kommer utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att träffas ihop med teknikförvaltningen för att titta på möjliga lösningar.