Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Busstationen i Visby

Diskussioner förs om lösningar på gymnasieelevers bussresande

Publicerad 2020-07-24 16:45
Den minskade kapaciteten i kollektivtrafiken efter genomförda trängselåtgärder till följd av coronapandemin och hur det påverkar gymnasieungdomarnas resande till och från skolan – det är något som debatterats bland annat i sociala medier den senaste tiden.

- Detta är något vi just nu diskuterar inom Region Gotland. Nästa vecka kommer utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att träffas ihop med teknikförvaltningen för att titta på möjliga lösningar. När vi kommit vidare i detta kommer vi att gå ut med specifik information till våra gymnasielever. Kollektivtrafikens kapacitet till följd av Coronapandemin är ju också en större fråga, som berör alla som är beroende av kollektivtrafiken. Inte minst Region Gotlands medarbetare, säger Torsten Flemming som är utbildningsdirektör vid Region Gotland – just nu även tillförordnad utbildningsdirektör, då Peter Lindvall har semester.  

Regeringen har öppnat för att gymnasieskolor under vissa förutsättningar kan kombinera undervisning i skolan med fjärr- eller distansundervisning. Detta för att minska belastningen på kollektivtrafiken.

- Att fortsätta med distansundervisning är det absolut sämsta alternativet för våra ungdomar, om vi ska kunna garantera undervisning med god kvalitet som lever upp till kraven från skollag och kursplaner. Vårdnadshavare och elever har hört av sig med en befogad oro kring det här, säger Torsten Flemming.

Fakta kring elevresor

För elever i gymnasieskolan finns det inte någon reglerad rätt till skolskjuts, som det gör för exempelvis elever i grundskolan och i förskoleklass. Elevens hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och gymnasieskolan, om färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt. Region Gotland erbjuder därför ungdomar att åka avgiftsfritt i landsbygdstrafiken med det så kallade ”Bussiga kortet” och i mån av plats (som andra passagerare). 

Läs mer om reglerna för avgiftsfria resor