Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pressträff 24/7: Allmänheten behöver ta ett större ansvar

Publicerad 2020-07-24 16:31
Allmänheten följer inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer i tillräckligt stor utsträckning på Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län, Polismyndigheten och Region Gotland uppmanar nu alla som vistas på ön att hålla avstånd till varandra.

Omkring 120 000 personer bedöms befinna sig på Gotland den här veckan, samtidigt ser vi att allmänheten inte lever upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer i tillräcklig utsträckning. För att ge en uppdaterad bild av hur människor och verksamheter följer rekommendationerna och förtydliga myndigheternas respektive roller och möjligheter att vidta åtgärder bjöd Länsstyrelsen i Gotlands län, Polismyndigheten och Region Gotland in till en gemensam pressträff fredagen 24 juli.

Det är just på kvällar och nätter bland annat i Visby innerstad, på och utanför serveringsställen och populära stränder i samband med soligt väder och i butiker som trängseln är som störst.

– De rapporter vi får in visar också att gotländska verksamheter i hög grad tar sitt ansvar och gör vad de kan för att minska trängsel, till exempel genom att dra ner på antalet platser, skylta och påminna om vikten av att hålla avstånd och tillhandahålla handsprit. Det är i det personliga ansvaret hos allmänheten som det framför allt brister, sa Amy Rankin.

Region Gotland har under den här veckan satt in väktare i Visby innerstad för att påminna allmänheten om att hålla avstånd. Tillsammans med näringslivsorganisationerna på Gotland har man även anlitat riddarsällskapet Torneamentum, som från hästryggen informerar om vad vi alla kan göra för att minska smittspridningen.

– Att alla tar sitt personliga ansvar är avgörande för hur den här pandemin ska utvecklas. Att ändra sitt beteende, till exempel genom att inte gå in i en butik där det är trångt eller att låta en person gå in och handla istället för hela familjen eller sällskapet, är A och O, sa Torsten Flemming, tf. regiondirektör.

Antalet smittade i covid-19 har ökat på Gotland under den senaste tiden, något som enligt tillförordnad smittskyddsläkare Sven Montelius framför allt beror på att vi nu tar fler prover på Gotland.

– Bland de smittade har vi kunnat identifiera dem som jobbar i restaurangbranschen på Gotland som en riskgrupp. Vi kommer idag att gå ut med riktad information till restaurangerna om vad de kan göra ytterligare för att skydda personalen.

Region Gotland har sedan i mars arbetat med tillsyn av trängsel på serveringsställen.

– Under juli månad har vi genomfört omkring 200 trängseltillsyner med sju förelägganden som facit. Det vi ser är att verksamheterna tar det här på allvar, men vi som allmänhet gör det svårt för dem. Inte minst i Visby bildas köer och klungor utanför de flesta serveringsställen just nu, säger Andreas Larsson, Region Gotlands enhetschef för livsmedelstillsyn och alkoholtillstånd.

Att vi är många på Gotland medför också att det är många som just vill åka med kollektivtrafiken.

– För att hålla avståndet mellan passagerare på bussarna har vi stängt av ungefär vartannat säte. Vi har satt in alla extra resurser vi har. Vi ser att många vill åka till exempelvis populära stränder vid samma tidpunkt, och då blir det emellanåt fullt. Vi uppmanar därför att man försöker åka på annat sätt eller på andra tider. Morgontrafiken fungerar bra och det är ingen stor risk att man inte kan ta sig till jobbet med buss i dagsläget, säger Jyrki Vainio, enhetschef för kollektivtrafiken inom Region Gotland.

Vad kan man då göra för att få bukt med trängseln?

– I Sverige, till skillnad från i en del andra länder där man har isolerat befolkningen, har vi en tradition som bygger på att vi alla kan förvalta ett egenansvar och visa hänsyn till varandra. Nu är det oerhört viktigt att vi alla tillsammans tar det här ansvaret och följer rekommendationer, riktlinjer och råd. Än så länge har vi tack och lov klarat oss bra från en större smittspridning på Gotland, men om vi inte alla sköter det här tillsammans så finns risk för nya restriktioner. Håll avstånd till varandra, stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och tvätta händerna ofta. Covid-19 tar inte semester, avslutade länsråd Peter Molin.

Läs länsstyrelsens referat från pressträffen här.

Medverkande på pressträffen 24 juli var:

Peter Molin, länsråd
Amy Rankin, stabschef länsstyrelsens coronastab
Fredrik Persson, lokalpolisområdeschef
Torsten Flemming, tf. regiondirektör
Sven Montelius, t.f smittskyddsläkare
Andreas Larsson, enhetschef livsmedelstillsyn och alkoholtillstånd
Jyrki Vainio, enhetschef kollektivtrafiken