Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (23 juli)

Publicerad 2020-07-23 14:29
Dagens rapport visar att ytterligare 7 nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats. Det innebär att Gotland har totalt 217 personer som konstaterats ha sjukdomen covid-19.
Tre personer med covid-19 vårdas på Visby lasarett, varav en på intensivvårdsavdelningen, IVA. Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Varför stannar inte bussen?

En buss i kollektivtrafiken som är fullsatt, stannar inte för påstigning under coronapandemin. Vi har dessutom halverat antalet platser för att minska risken för smittspridning. Fundera därför en extra gång innan du väljer att åka kollektivt.
Länk till mer information om vad som gäller i kollektivtrafiken på Gotland under pandemin.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

Under sommaren

  • Res ansvarsfullt. Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats; till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar 
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel 
  • Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt, både under resan och på ditt resmål
  • Större sociala sammanhang bör undvikas 
  • För personer i riskgrupper - extra viktigt att följa råden
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd och ha en god handhygien