Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (22 juli)

Publicerad 2020-07-22 14:33
Ytterligare 4 nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats idag. Det innebär att Gotland har totalt 210 personer som konstaterats ha sjukdomen covid-19.

En person med covid-19 vårdas på Visby lasaretts intensivvårdsavdelning, IVA. Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Vad kan jag göra när jag upptäcker trängsel? Vad ska jag tänka på när jag reser till Gotland? Hur söker jag vård på Gotland under pandemin?

Vi har samlat en rad frågor och svar kring resor och sommarvistelse på Gotland på hemsidan gotland.se/coronasommar

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

Under sommaren

  • Res ansvarsfullt. Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats; till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar 
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel 
  • Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt, både under resan och på ditt resmål
  • Större sociala sammanhang bör undvikas 
  • För personer i riskgrupper - extra viktigt att följa råden
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd och ha en god handhygien