Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med texten Behåll kollen

Behåll kollen och drick med måtta

Publicerad 2020-07-24 07:30
Under sommaren och semestern dricker vi alkohol både mer och oftare. Statistik från år 2019 visar att vi dricker 50 procent mer alkohol under juli månad än i februari. Det finns goda skäl att dricka varannan vatten. Du blir mindre törstig imorgon och upplever mer. Du har det roligare och mår bättre, både samma dag och under nästa dag.

Tänk efter och inse det kloka i att sätta gränser för alkoholen. De flesta känner på sig när det är dags att sluta dricka. Andra har svårt att sätta gränser och det är inte ovanligt att människor dricker på en riskfylld nivå utan att veta om det. 17 procent av Sveriges befolkning i åldern 16-84 år dricker så mycket att de riskerar att ta skada. Detta brukar kallas för ”riskkonsumtion”. Bland kvinnor är andelen med en riskkonsumtion 13 procent och bland män 20 procent.

Du kan testa dina alkoholvanor, för att se om du ligger i riskzonen eller inte, på alkoholprofilen

Om du känner dig orolig över din egen eller en anhörigs konsumtion av alkohol finns det råd och stöd att få. Läs mer