2002-06-12 _§§ _ 59 - 66

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10776

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2022-01-21
Barn- och utbildningsnämnden 2002-06-12
Plats:
Sammanträdesrummet, Visby BUD, Söderväg 2A
Tid: kl 8.30 – 12.00
Närvaro
Beslutande
m Kjell Kuylenstierna, vice ordf, tjg ordf
c Eva Nypelius ( under del av BUN § 65 )
c Barbro Ronsten
c Bo Lindström, tjg ersättare
m Gösta Hjort
fp Jan Lindell
s Eric Martell
s Barbro Ekström-Klang
mp Britt Ronsten, tjg ersättare
v Lars Siggelin
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Under § 59: Håkan Johnson, Agenda 21-kontoret
Under § 63: Rektorerna A-L Ahnell, Anne Svensson och Sten Sandberg
Under § 65: Marja Andersson, NTA-projektet, Tommy Nordahl, Annelie Klintbom, Christer Pettersson, Christina Thomsson, Toni Annas
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Inger Seffers