Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (20 juli)

Publicerad 2020-07-20 14:59
Dagens rapport visar att ytterligare 10 nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats under helgen. Det innebär att Gotland har totalt 206 personer som konstaterats ha sjukdomen covid-19.
En person med sjukdomen covid-19 vårdas på Visby lasaretts intensivvårdsavdelning. Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

Under sommaren

  • Res ansvarsfullt. Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats; till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar 
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel 
  • Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt, både under resan och på ditt resmål
  • Större sociala sammanhang bör undvikas 
  • För personer i riskgrupper - extra viktigt att följa råden
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd och ha en god handhygien